top of page

Tikslinga informacija, 

tikslingi sprendimai

Šiuolaikinis pasaulis sunkiai prognozuojamas ir kupinas neužtikrintumo. Per pastaruosius kelerius metus kilo įvairių krizių, apie kurias anksčiau niekas net nebūtų pagalvojęs. Politinių rizikų draudimas gali padėti apsaugoti verslą nuo įvairių galimų politinių nestabilumų ar terorizmo rizikų.

Politinės rizikos, smurto ir terorizmo draudimas

Pasaulis globalėja ir verslas plečiasi į įvairias užsienio šalis bei žemynus.

Žalą, patirtą dėl karo, riaušių, streikų ar pilietinių neramumų

Turto nusavinimą ar konfiskavimą, įvykdytą užsienio vyriausybės

Terorizmą, sabotažą, kenkėjišką veiklą

Nesąžiningą obligacijų ar kitų garantijų pareikalavimą

Siūloma turto užsienyje apsauga apima:

Aplinkos rizika

Atsinaujinanti energija/Perdirbimas

Aviacija

Biotechnologijos ir gyvybės mokslai

Chemijos pramonė

Elektronika ir technologijų draudimas

Kontaktinis asmuo

Vida Jarašiūnaitė
CEO

+370 520 58234
insurance@wdenis.eu

Draudimą nuo užpuoliko / šaulio 

Draudimą dėl patirtos fizinės žalos statybose ir vėlavimo pradėti verslą

Draudimą dėl patirtos fizinės žalos ir po to sekančio verslo veiklos sutrikdymo / nuomos praradimo / pelno netekimo / nenumatyto verslo veiklos nutraukimo

Trečiosios šalies atsakomybę padengti trečiosios šalies turtinę žalą ir kūno sužalojimus

Produktai apima:

Pilietinio sąmyšio

Civilinio karo

Valstybinio perversmo

Sukilimo

Kenkėjiškos žalos

Maišto

Sukilimo

Revoliucijos

Riaušių

Streikų

Terorizmo ir sabotažo

Karo

Politinio smurto draudimas apima nuostolius, atsirandančius dėl:

Sutarties nutraukimą dėl vyriausybės embargo, karo, riaušių ir kt.

Valiutos pervedimo ar nekonvertuojamumo riziką

Invaziją, pilietinį karą, maištą, revoliuciją, valstybės perversmą, sukilimą, maištą ir karą

Užsienio vyriausybių mokėjimų nevykdymą

Verslo apsauga apima:

bottom of page