top of page

Tikslinga informacija, 

tikslingi sprendimai

Ši paslauga papildo kruopštų teisininkų ir buhalterių darbą. Ji siūlo įmonių finansų draudimą ir rizikos valdymo strategijas, kurios gali padėti pašalinti kliūtis įmonėms sudarant tokius sandorius, kaip susijungimai, įsigijimai, valdymo išpirkimai ar įpirkimai ir viešųjų vertybinių popierių įsigijimas. 

Įmonių sandorių finansinis draudimas

„W Denis“ teikia ekspertų vertinimus, nuomones ir rizikos perdavimo sprendimus valdymo grupėms, dalyvaujančioms įmonių finansų sandoriuose.

Aplinkos rizika

Atsinaujinanti energija/Perdirbimas

Aviacija

Biotechnologijos ir gyvybės mokslai

Chemijos pramonė

Elektronika ir technologijų draudimas

Kontaktinis asmuo

Vida Jarašiūnaitė
CEO

+370 520 58234
insurance@wdenis.eu

Įmonių audito paslaugos

Teikiame profesionalią tikslinės įmonės esamų draudimo polisų kritiką, išskirdami keblias sąlygas, stovį, draudimo spragas ir pateikiame rašytines rekomendacijas, kaip pašalinti bet kokius trūkumus ir viską suderinti su bendrovės reikalavimais.

Tinkamo patikrinimo paslaugos

Tikriname dokumentus, įskaitant teisines sutartis, susijusias su draudžiamais atvejais, pvz., neįvykdytais mokesčių įsipareigojimais, aplinkosaugos įsipareigojimais, neišspręstais ginčais ir neapibrėžta finansine rizika.

Bylinėjimosi išpirkimo draudimas

Įmonės, kurios susiduria su bylinėjimusi dėl reikšmingų nepakankamai apdraustų ar visiškai neapdraustų įsipareigojimų ir sudėtingų veiklos klausimų, gali šias rizikas iš savo balanso perkelti draudimo bendrovei arba jas valdyti pasinaudodami LBOI. Gręsiantys arba laukiantys teisminiai ginčai gali privesti prie aklavietės sėkmingą susijungimą, įsigijimą ar bet kurį kitą įmonių sandorį.

Viešasis vertybinių popierių draudimo siūlymas

Draudimas padengia viešųjų pirkimų ar bendrovės akcijų pardavimų rizikas, susijusias su bendrove, jos direktoriais ir pareigūnais. Pvz., kai kyla įtarimų dėl neteisingai pateiktos įmonės informacijos, kai iškeliami grupiniai ieškiniai, susiję su vertybinių popierių įstatymų pažeidimu, sulaukiama skundų dėl vertės akcininkams kritimo, kurį sukėlė nepageidaujami įvykiai ar netinkami direktorių komentarai, dėl įsipareigojimų investavimo patarėjams.

Specialiųjų situacijų draudimas

Jis sutelkia dėmesį į atskleistas neapibrėžtas problemas, kurios kyla kai sudaromas platesnio susijungimo ir įsigijimo sandoris. Draudikai norėtų gauti visą reikiamą prieigą prie informacijos, kad galėtų tinkamai įvertinti galimas rizikas. Atsižvelgdami į klausimus, dėl kurių jau ginčijasi dvi sandorio šalys, draudikai paprastai apriboja savo dalyvavimą tokiose situacijose, kai siūlomas draudėjas yra atsakovas ieškinyje ar bet kurioje panašioje padėtyje. 

Garantijos ir civilinės atsakomybės draudimas

Draudimas padengia rizikas dėl pardavėjų suteiktos garantijos ar kompensacijos įmonės pirkėjams pažeidimų, susijusių su įmonės ar verslo reikalais, įskaitant: laiduotojų ir žalos atlyginimo už pažeidimą draudimą, pirkėjų draudimą nuo garantijos pažeidimo ar žalos atlyginimo padarinių.

Mes siūlome šias paslaugas:

bottom of page