top of page

Tikslinga informacija, 

tikslingi sprendimai

Tarpininkaujame įvairiais draudimo klausimais, pradedant nuo mažų universitetinių projektų ir naujų verslų, baigiant mokslinių tyrimų laboratorijomis, farmacijos, vaistų kūrimo įmonėmis, kraujo bankais ir medicinos technologijų organizacijomis.

Biotechnologijų ir gyvybės mokslai

„W Denis“ tarpininkauja teikiant draudimo pasiūlymus klientams, vykdantiems veiklą gyvybės mokslų srityje.

Biomedicinos klaidų ir aplaidumo draudimą

Kibernetinių rizikų ir asmens duomenų saugumo draudimą

Medicinos darbuotojų / sveikatos priežiūros įstaigų profesinės atsakomybės draudimą

Turto, atsargų, įrangos, įskaitant kompiuterinę, draudimą

Verslo nutrūkimo draudimą, įskaitant tyrimų ir plėtros išlaidas

Vadovų ir vadovaujančių asmenų atsakomybės draudimą

Produkto garantijos ir atšaukimo draudimą

Bendrosios civilinės ir darbdavio civilinės atsakomybės draudimą

Klinikinių bandymų draudimą (įskaitant kompensacijos be kaltės galimybes)

Intelektinės nuosavybės ir bylinėjimosi apsaugą

Produkto atsakomybės draudimą (įskaitant farmacijos gaminius)

Siūlome:

Aplinkos rizika

Atsinaujinanti energija/Perdirbimas

Aviacija

Biotechnologijos ir gyvybės mokslai

Chemijos pramonė

Elektronika ir technologijų draudimas

Kontaktinis asmuo

Vida Jarašiūnaitė
CEO

+370 520 58234
insurance@wdenis.eu

bottom of page